แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application for the 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) (สมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2563)

Call for Application for the 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) (สมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application for the 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) (สมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2563)

University Mobility in Asia and Pacific (UMAP) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP ในประเทศแคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน

- นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP Program A จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- นักศึกษาที่เลือกโปรแกรม B จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง

รายละเอียดโปรแกรมและสถาบันที่เปิดรับ: https://usco.umap.org/
Registration: https://usco.umap.org/std/
USCO System: http://umap.org/usco/#students-manual

นักศึกษาที่สนใจ โปรดติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com สมัครออนไลน์และส่งเอกสารที่หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563 คณะจะเลือกนักศึกษาจำนวน 1 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย จะขอบคุณยิ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ