ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มตามไฟล์ประกอบนี้ และจัดส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ทางอีเมล lawcmu.edservice@gmail.com ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ค่ะ