ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 001,002,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 001,002,801  ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 002,801,802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ตอน 002
-วัน พฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1201

ตอน 801
-วัน ศุกร์ ที่ 4 ก.ย. 63 เวลา 9.00-12.30 น. ห้อง LB 1201

ตอน 001
-วัน พุธ ที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401