แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 001,002,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 001,002,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 001,002,801  ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ตอน 002,801,802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ตอน 002
-วัน พฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1201

ตอน 801
-วัน ศุกร์ ที่ 4 ก.ย. 63 เวลา 9.00-12.30 น. ห้อง LB 1201

ตอน 001
-วัน พุธ ที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ