รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อเป็นผู้แทนคณะเข้ารับการประเมินและคัดเลือก
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าว