แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
ประจำคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อเป็นผู้แทนคณะเข้ารับการประเมินและคัดเลือก
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดและใบสมัคร สามารถดาวโหลดได้ที่เอกสารประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ