ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วัน จันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ห้องประชุมใหญ่