แสดงรายละเอียดข่าวNational Tsing Hua University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563)

National Tsing Hua University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Tsing Hua University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2563)

ด้วย National Tsing Hua University ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ


ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/8D9Wn

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร
1. Application Form-attach 2’’ID photos (as a Microsoft Word file)
2. Photocopy of valid passport
3. Certificate of enrollment in home university
4. Official academic transcripts with grading system
5. One A4 page study plan in English

**ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 หากมีการระงับการรับเข้าชาวต่างชาติ โครงการดังกล่าวอาจถูกเลื่อนออกไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ