แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสมภพ ผ่องสว่าง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา ฝั้นคำอ้าย พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง และได้เข้าศึกษาดูงานห้องพิจารณาคดี และกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารศาลปกครองเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ