แสดงรายละเอียดข่าวโครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์

โครงการบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะนิติศาสตร์
เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนุนุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยจะนำเงินบริจาคไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

สนใจบริจาคได้ที่
https://donate.cmu.ac.th/ViewFoundation.aspx?foundation_id=20

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ