แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ