แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (หมดเขตรับสมัคร 10 ส.ค. 2563)

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (หมดเขตรับสมัคร 10 ส.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 (หมดเขตรับสมัคร 10 ส.ค. 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้คณะประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://cmu.to/O0UwC ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ