ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/
สำนักงานคณะนิติศาสตร์
(งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบเอกสาร