ประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือ กระบวนวิชา 176101 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือ กระบวนวิชา 176101 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือที่ตกค้าง กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และ 007
เป็นวันพุธที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงาน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่