ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วัน เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303

และงดสอนกระบวนวิชา 177466 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 ในวัน เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ และกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303