Webinar หัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (31 ก.ค. 63)

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

Webinar หัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (31 ก.ค. 63)

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) เรื่อง โครงการเสวนาวิชาการ “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน" ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
.....
ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
- Zoom 945 5333 2501
- Facebook Live ผ่านเพจศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.
.....

สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-942936