แสดงรายละเอียดข่าวWebinar หัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (31 ก.ค. 63)

Webinar หัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (31 ก.ค. 63) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Webinar หัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน (31 ก.ค. 63)

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ (Webinar) เรื่อง โครงการเสวนาวิชาการ “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์ต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน" ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
.....
ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
- Zoom 945 5333 2501
- Facebook Live ผ่านเพจศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.
.....

สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ