แสดงรายละเอียดข่าวClick Law Project l EP.3 l การแสดงออกบน Social Media

Click Law Project l EP.3 l การแสดงออกบน Social Media - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click Law Project l EP.3 l การแสดงออกบน Social Media

Click Law Project l EP.3 l การแสดงออกบน Social Media
ในโลก Social Media ทุกคนสามารถสร้างพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Line Instagram กระทู้ในwebsite ต่างๆ แต่อาจจะมีไม่รู้ว่ามีกฎหมายควบคุมกำกับ และกำหนดบทลงโทษอย่างไรบ้าง

เราลองมาฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี มาให้มุมมองและแง่คิดในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การแสดงออกบน Social Media คืออะไร
2. กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการแสดงออกบน Social Media
3. การแสดงออกแบบไหนที่ ทำได้ และ ทำไม่ได้ บน Social Media
4. โทษของการแสดงออกที่ผิดกฎหมาย
5. นินทาผู้อื่นแต่ไม่ระบุชื่อบน Social Media ผิดกฎหมายหรือไม่
6. ด่าเพื่อนในไลน์กลุ่ม “ละเมิด” หรือไม่
7. Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัว หรือ สาธารณะ
8. คำเตือน !!! การแสดงออกบน Social Media

จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook https://www.facebook.com/lawcmuservices

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ