แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิ๊กตามลิงค์

http://www1.reg.cmu.ac.th/department_add/manual.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ