ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งาน ระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิ๊กตามลิงค์

http://www1.reg.cmu.ac.th/department_add/manual.html