ประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

ประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

วิชา 177481 ตอน 802 ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนคาบแรก
-วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. 63 เวลา 1300-1600 น. LB 1402