แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

ประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

ประกาศ (พบอาจารย์) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177481 ตอน 802 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

วิชา 177481 ตอน 802 ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนคาบแรก
-วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. 63 เวลา 1300-1600 น. LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ