ขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4  สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4
สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย


ญ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
สามารถดาวโหลดใบสมัคร
และส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2563