แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4  สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ขอเชิญนักศักษาชั้นปีที่ 3-4
สมัครเข้าร่วมการแจ่งขันตอบปัญหากฎหมาย


ญ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
สามารถดาวโหลดใบสมัคร
และส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ