แสดงรายละเอียดข่าวศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 23 มอบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ แก่ บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 23 มอบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ แก่ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 23 มอบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ แก่ บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 23 มอบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ แก่ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานฝ่ายบริหาร ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ