แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้สอน อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ลิงค์กลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม พยานหลักฐาน

http://line.me/ti/g/JCA751D8DH


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ