ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177434 พยาน ให้เข้ากลุ่มไลน์(Line) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้สอน อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ลิงค์กลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม พยานหลักฐาน

http://line.me/ti/g/JCA751D8DH