ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน ศุกร์ ที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 1430-1600 น. ห้อง LB 1303

หมายเหตุ เริ่มเรียน วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 63