แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ (พบอาจารย์) กระบวนวิชา 177481 ตอน 801/802 และวิชา 176101 ตอน 004/007 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

ประกาศ (พบอาจารย์) กระบวนวิชา 177481 ตอน 801/802 และวิชา 176101 ตอน 004/007 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ (พบอาจารย์) กระบวนวิชา 177481 ตอน 801/802 และวิชา 176101 ตอน 004/007 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

ประกาศ (พบอาจารย์) กระบวนวิชา 177481 ตอน 801/802 และวิชา 176101 ตอน 004/007 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรือง

วิชา 177481 ตอน 801
-วัน พุธ ที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1201

วิชา 176101 ตอน 004,007
-วัน ศุกร์ ที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 1300-1430 น. LB 1404

วิชา 177481 ตอน 001
-วัน ศุกร์ ที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 1430-1600 น. LB 1201

วิชา 177481 ตอน 802
-วันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค. 63 เวลา 1300-1600 น. LB 1402

หมายเหตุ คาบแรกพบอาจารย์ผู้สอนก่อนเรียนออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ