แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ตอน 801 ภาคพิเศษ
-วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1404

ตอน 001 ภาคปกติ
-วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 1100-1230 น. ห้อง LB 1401

หมายเหตุ เริ่มเรียน วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ