ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 001 และ 801 ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ตอน 801 ภาคพิเศษ
-วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1404

ตอน 001 ภาคปกติ
-วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 1100-1230 น. ห้อง LB 1401

หมายเหตุ เริ่มเรียน วันจันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63