แสดงรายละเอียดข่าวAustralian National University PhD Scholarships 2021

Australian National University PhD Scholarships 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Australian National University PhD Scholarships 2021

Overview
A number of ANU PhD Scholarships which provide a stipend are funded by Colleges. It is normal for recipients to undertake study on a full-time basis. However, in accordance with strict criteria, the scholarship can be awarded for part-time study. International scholars must undertake study on a full-time basis.

Field of study
All

Eligibility
These scholarships are available to potential and current students who:

are domestic or international students; and
have applied for admission to a PhD or Professional Doctorate by Research program; and
have a Bachelor degree with first-class honours (some Colleges may consider students with upper second-class honours), or a Master degree with a research component or equivalent from a recognised university.
Value
$28,092 per annum

Benefits
Travel and Removal allowances for students relocating to Canberra to commence their research program;
Thesis allowance;
Dependant Child allowance (International students only);
Paid medical, maternity and paternity leave
How to apply
No application is required specifically for this scholarship as all eligible candidates will be considered.

Further information
In order to be considered for an ANU PhD scholarship, in the main round of scholarship offers: international students are required to apply for admission by either 15 April or 31 August; domestic students must apply for admission by either 15 April or 31 October. Applications must be complete at the time of submission, including all supporting documentation and referee reports, in order to be considered in the scholarship ranking process.

Applicants are also strongly encouraged to make contact with the relevant Graduate Studies Convener or a prospective supervisor, prior to lodging an application, to discuss the proposed research topic and related matters.

For more information, please visit
-->> https://www.anu.edu.au/study/scholarships/find-a-scholarship/anu-university-research-scholarships

Source: https://aseanop.com/australian-national-university-phd-scholarships-2021

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ