แสดงรายละเอียดข่าวคุณปัณฐณัช ตริยถาวรวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18) มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19

คุณปัณฐณัช ตริยถาวรวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18) มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณปัณฐณัช ตริยถาวรวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18) มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19

คุณปัณฐณัช ตริยถาวรวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18) มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 แก่ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย จินะวงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานฝ่ายบริหาร ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ