แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020

ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020

ด้วย หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Campus France Virtual Fair 2020 แนะแนวออนไลน์ เรียนต่อฝรั่งเศส” โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่หลากหลายทุกเดือน ตลอดปี2563 กิจกรรมดังกล่าวจะจัดทางออนไลน์ เช่น Facebook Live และ Zoom Meeting เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ที่มองหาโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วม กำหนดการ และรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://qrgo.page.link/ADecH
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrVRFRA4Qjy_W0YX-vBBQNgoeE6c7p9CCKVo9CMZ49IL40Q/viewform

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ