ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020

ด้วย หน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Campus France Virtual Fair 2020 แนะแนวออนไลน์ เรียนต่อฝรั่งเศส” โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่หลากหลายทุกเดือน ตลอดปี2563 กิจกรรมดังกล่าวจะจัดทางออนไลน์ เช่น Facebook Live และ Zoom Meeting เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ที่มองหาโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วม กำหนดการ และรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://qrgo.page.link/ADecH
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxrVRFRA4Qjy_W0YX-vBBQNgoeE6c7p9CCKVo9CMZ49IL40Q/viewform