แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

พิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ