พิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

ข่าวทั่วไป

พิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์

เมื่อวัน จันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญคณะประจำปี 2563 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี