แสดงรายละเอียดข่าว



การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu/ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งได้มีโอกาสสอบถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานงานระหว่างกันในโอกาสต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ