แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Universiti Teknologi MARA Fall 2020 (หมดเขต 26 มิ.ย. 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Teknologi MARA Fall 2020 (หมดเขต 26 มิ.ย. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Teknologi MARA Fall 2020 (หมดเขต 26 มิ.ย. 2563)

ด้วย Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ( Student Exchange Programme )

- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
- โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารการสมัครเพิ่มเติมได้ที่

https://qrgo.page.link/7vhTy
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1905


กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา:
อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ