แสดงรายละเอียดข่าวพิธีเปิดโครงการอบรม Academic Honesty Online

พิธีเปิดโครงการอบรม Academic Honesty Online - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการอบรม Academic Honesty Online

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม Academic Honesty Online“มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริตทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย” สู่มาตรฐานใหม่ในวิชาชีพ จัดโดย University of Georgia, USA คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสื่อสารองค์กร


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ