แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้เครือข่าย UMAP Program A&B Spring 2021 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้เครือข่าย UMAP Program A&B Spring 2021 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้เครือข่าย UMAP Program A&B Spring 2021 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

UMAP International Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน UMAP Call for Application for UMAP 1st Cycle of Program A&B 2020 -2021 Spring Semester 2021 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่าย UMAP ในประเทศแคนาดา ชิลี จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน

- สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP Program A จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ส่วนนักศึกษาที่เลือกโปรแกรม B จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง

โดยนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP ได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1904

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ