แสดงรายละเอียดข่าวขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

1. นางสาวณัฐวดี ปูใส
2. นางสาวปวันรัตน์ นามวงศ์
3. นายพิชิตชัย เพิ่มพูล
4. นายสิทธิชัย สุริโย
5. นางสาวอาทิตยา งามจารุธารเกษม

ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซด์ https://bit.ly/2znCXej มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ