ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อม
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

1. นางสาวณัฐวดี ปูใส
2. นางสาวปวันรัตน์ นามวงศ์
3. นายพิชิตชัย เพิ่มพูล
4. นายสิทธิชัย สุริโย
5. นางสาวอาทิตยา งามจารุธารเกษม

ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซด์ https://bit.ly/2znCXej มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ