คณะนิติศาสตร์ รับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1

ข่าวผู้บริหาร

คณะนิติศาสตร์ รับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะฯในการรับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1 เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆของคณะฯ จากบริษัท เอช ดี เจ มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563