แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ รับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1

คณะนิติศาสตร์ รับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ รับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะฯในการรับมอบรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H1 เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆของคณะฯ จากบริษัท เอช ดี เจ มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ