USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 (หมดเขตสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 (หมดเขตสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

ด้วย University of Saint Joseph มาเก๊า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

- ต้องมีทักษะระดับภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1896

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


หมายเหตุ:
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย