นำเสนอหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

นำเสนอหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย สถาบันภาษา มช เสนอหลักสูตรเรียนภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะดำเนินการผ่านช่องทาง Online โดยใช้โปรแกรม ZOOM และทางคณะสามารถแจ้งหลักสูตรที่ทางคณะต้องการอื่นๆเพิ่มเติมได้ ทั้งยังสามารถกำหนดจำนวนผู้เรียน วันเวลา ที่ต้องการได้ตามความสะดวก โดยทางสถาบันฯ ได้เสนอหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรอบรมสำหรับเตรียมสอบ TOEIC/ TOEFL/ IELTS
- หลักสูตรเตรียมสอบ e-PRO และ e-Grad สำหรับนักศึกษา
- หลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

หากนักศึกษาหรือบุคลากรมีความสนใจในหลักสูตรหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณทรายขวัญ โทร 0992367952 หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์หลักสูตรที่แนบมาพร้อมนี้