แสดงรายละเอียดข่าวนำเสนอหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย สถาบันภาษา มช เสนอหลักสูตรเรียนภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะดำเนินการผ่านช่องทาง Online โดยใช้โปรแกรม ZOOM และทางคณะสามารถแจ้งหลักสูตรที่ทางคณะต้องการอื่นๆเพิ่มเติมได้ ทั้งยังสามารถกำหนดจำนวนผู้เรียน วันเวลา ที่ต้องการได้ตามความสะดวก โดยทางสถาบันฯ ได้เสนอหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรอบรมสำหรับเตรียมสอบ TOEIC/ TOEFL/ IELTS
- หลักสูตรเตรียมสอบ e-PRO และ e-Grad สำหรับนักศึกษา
- หลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

หากนักศึกษาหรือบุคลากรมีความสนใจในหลักสูตรหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณทรายขวัญ โทร 0992367952 หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์หลักสูตรที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ