แสดงรายละเอียดข่าวClick Law Project l EP.2 l ประกันภัยโควิด-19

Click Law Project l EP.2 l ประกันภัยโควิด-19 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click Law Project l EP.2 l ประกันภัยโควิด-19

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project)
ตอนที่ 2 ประกันภัยโควิด-19
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยเกี่ยวกับการซื้อประกันในรูปแบบต่างๆ เช่น
1. ประกันภัยโควิด-19 ให้ความคุ้มครองอย่างไร
2. มีประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอยู่แล้วจะคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่
4. คนต่างชาติที่อยู่ในไทย หรือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศซื้อประกันโควิดได้หรือไม่
5. สัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่
6. กรณีไหนที่บริษัทจะปฏิเสธความคุ้มครอง
7. ในกรณีซื้อประกันและหวังให้ตนเองติดเชื้อเพื่อจะได้เงินประกันภัย จะมีผลอย่างไร
8. จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาได้ทำประกันอะไรไว้บ้าง

เราลองมาฟัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย มาตอบคำถามคลายข้อสงสัยกันค่ะ

คลิกดูวิดีโอได้ที่ --> https://cmu.to/KPPG8

จัดทำโดย
ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.
โทร.053-942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ