ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ตามไฟล์แนบประกอบ แสกนภาพคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม (พยานหลักฐาน summer-63)