แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา 177434 พยาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ให้เข้ากลุ่มไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพื่อเรียนออนไลน์)

ตามไฟล์แนบประกอบ แสกนภาพคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่ม (พยานหลักฐาน summer-63)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ