ขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา

ขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน ภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อคณะนิติศาสตร์จะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการด้านแผนประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

ตามลิ้งนี้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYENgOHkLOx8BBURD_1z17H6INv1n9tdwxA7DnmlazXBQmkw/viewform?usp=pp_url