แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา

ขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษา

ขอความร่วมมือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบแบบสำรวจความต้องการทำงาน ภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อคณะนิติศาสตร์จะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการด้านแผนประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

ตามลิ้งนี้เลยนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYENgOHkLOx8BBURD_1z17H6INv1n9tdwxA7DnmlazXBQmkw/viewform?usp=pp_url

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ