ขอชื่นชมและให้กำลังใจศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้ผ่านการสอบปากเปล่า ในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี2562

ซ่อนข่าวเด่น

ขอชื่นชมและให้กำลังใจศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้ผ่านการสอบปากเปล่า ในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี2562

ขอชื่นชมและให้กำลังใจศิษย์เก่าทุกท่าน
ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้ผ่านการสอบปากเปล่า
ในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่)
ประจำปี2562ดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณรุ่ง ภัทรอมรกุล รุ่นที่ 10
2. คุณล้ำค่า ณ นครพนม รุ่นที่ 11
3. คุณศักดิ์ดา​ ไชยแว่น​ รุ่นที่ 11
4. ร.ต.ท.วรวรรณ อิ่มจันทึก รุ่นที่ 17
5. คุณพีรวัส สุขทอง รุ่นที่ 18
6. คุณสุดาวรรณ อูปคำแดง รุ่นที่ 18
7. คุณนาถชนก เพชรศรี รุ่นที่ 18
8. คุณวุฒิชัย วงศ์วรรณา รุ่นที่ 19
9. คุณพีรพงศ์ เหลืองอ่อน รุ่นที่ 20
10. คุณนราธร วันใจ รุ่นที่ 20
11.คุณชาร์รีฟ เมฆหมอก รุ่นที่ 21