แสดงรายละเอียดข่าวExchange student Program ณ School of International Education, Southwest University of Political Science & Law สาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต 15 พฤษภาคม 2

Exchange student Program ณ School of International Education, Southwest University of Political Science & Law สาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต 15 พฤษภาคม 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange student Program ณ School of International Education, Southwest University of Political Science & Law สาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต 15 พฤษภาคม 2

ด้วย School of International Education, Southwest University of Political Science & Law สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีทักษะจีน HSK4 (คะแนน 180 แต้มขึ้นไป) หรือ ภาษาอังกฤษโดยต้องมีใบสอบวัดระดับภาษา(non-English speaking countries) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับทุน SWUPL President Scholarship (6000yuan/year/person หรือ 3000yuan/semester/person) แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่

http://studyin.swupl.edu.cn/Admission/Program/nondegreeprograms/251172.htm

สมัครออนไลน์ที่
https://swupl.17gz.org/member/login.do

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ