แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา และได้จัดทำขั้นตอนการเรียนออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meetings เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ผ่านระบบดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ