แสดงรายละเอียดข่าวNTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester (หมดเขต 24 เมษายน 2563)

NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester (หมดเขต 24 เมษายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester (หมดเขต 24 เมษายน 2563)

National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวันขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester จัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - มกราคม 2564 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1876

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานวิเทศสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาติดต่อผ่าน 2 ช่องทางหลักที่

- อีเมล lawcmu@hotmail.com
- inbox page (International Relations Law CMU)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ