แสดงรายละเอียดข่าวUMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia (หมดเขต 12 พฤษภาคม 2563)

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia (หมดเขต 12 พฤษภาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia (หมดเขต 12 พฤษภาคม 2563)

ด้วย UMAP International Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 14 สิงหาคม 2563 ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ “Uniquely Malaysia: The Colour of Culture”
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ที่พัก การเดินทางในมาเลเซีย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตัวเอง

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/summer/

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานวิเทศสัมพันธ์ขอให้นักศึกษาติดต่อผ่าน 2 ช่องทางหลักที่

- อีเมล lawcmu@hotmail.com
- inbox page (International Relations Law CMU)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ