ยกเลิกการจัดกิจกรรม

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ยกเลิกการจัดกิจกรรม

กิจกรรมแนะแนวเนติบัณฑิต ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทางคณะฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการงดจัดกิจกรรมในครั้งนี้