แสดงรายละเอียดข่าวยกเลิกการจัดกิจกรรม

ยกเลิกการจัดกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยกเลิกการจัดกิจกรรม

กิจกรรมแนะแนวเนติบัณฑิต ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น ทางคณะฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการงดจัดกิจกรรมในครั้งนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ