ประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ให้นักศึกษาแสกนคิวอาร์โค้ด ตามไฟล์แนบ เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ดูวิดีโอการสอนของอาจารย์ผู้สอน