แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศ ไลน์กลุ่มสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ให้นักศึกษาแสกนคิวอาร์โค้ด ตามไฟล์แนบ เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ดูวิดีโอการสอนของอาจารย์ผู้สอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ