แสดงรายละเอียดข่าวClick Law Project EP1-พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

Click Law Project EP1-พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Click Law Project EP1-พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด

โครงการกฎหมายง่ายแค่ปลายนิ้ว (Click Law Project)

ตอนที่ 1 พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
ประเทศไทยเราเผชิญกับปัญหาหมอกควันนานนับ 10 ปี โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ "ร่าง พรบ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด" อาจเป็นทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันของประเทศเรา

“อากาศดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกันลดฝุ่นควัน”

รับชมบันทึกการสัมภาษณ์ คลิก http://bit.ly/33fJBhj
อ่าน (ร่าง)พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1584157617.pdf

ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล หัวหน้าศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ