คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ข่าวเด่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=3634