แสดงรายละเอียดข่าวศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ