แสดงรายละเอียดข่าวASEANplus Mobility grant (Spring 2020)

ASEANplus Mobility grant (Spring 2020) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEANplus Mobility grant (Spring 2020)

ด้วย Ghent University ประเทศเบลเยียม มอบทุนให้กับบุคลากรจากภูมิภาคอาเซียน นักวิจัย/ บุคลากรด้านการศึกษาทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันที่มีความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสมัครขอรับทุน ASEANplus Moblity grant โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งด้านวิชาการและความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

รายละเอียดทุนเบื้องต้น

- a 2000EUR contribution to travel, accommodation and living expenses
- a stay of min 1 to max 3 months
- a Ghent University visitor card which automatically gives access to UGent WiFi and the student restaurants
- assistance (not funding!) for obtaining insurance, visa and application for housing at the university residences

ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่https://www.ugent.be/aseanplus/en/services/funding_opportunities/mobility.htm


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ