แสดงรายละเอียดข่าวSuggestive Measures for Organizing Classes During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic

Suggestive Measures for Organizing Classes During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Suggestive Measures for Organizing Classes During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic

To help those affected by the virus and to prevent further spread, Faculty of Law, Chiangmai University, would like to encourage the academic staffs of the faculty to follow these guidelines in conducting online classes.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ